Umowa

Numer umowy PCŚ-VI.1210.2.2020
Data zawarcia 2020-01-07
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-01-07 do 2020-02-13
Kontrahent Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Przedmiot

szkolenie

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 360 PLN
Organizacja Poznańskie Centrum Świadczeń

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-20 10:18:17.0