Umowa

Numer umowy POSUM/ZP/1/2020
Data zawarcia 2020-11-04
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-11-04 do 2021-11-30
Kontrahent Dr Eryk SA
Przedmiot

Udostępnienie przez Usługodawcę Systemu dr Eryk Kardio w modelu SaaS (Software as a Service) do hybrydowej telerehabilitacji kardiologicznej

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 147799,44 PLN
Organizacja Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-08-23 09:13:58.0