Umowa

Numer umowy POSUM/ZP/6/2017
Data zawarcia 2017-03-27
Okres
obowiązywania umowy
do 2017-04-13
Kontrahent Perfekt - Bud Jan Wichman
Przedmiot

Przedmiotem umowy jest:

Zaprojektowanie i wykonanie "na gotowo" dwóch gabinetów specjalistycznych na kondygnacji parteru budynku B POSUM (obecnie powierzchni komunikacji zespołu gabinetów specjalistycznych);

Zaprojektowanie i wykonanie "na gotowo" oraz dostosowanie gabinetów Pracowni Endoskopowej oraz pomieszczeń Szpitala Chirurgii Jednodniowej do konkretnych rozwiązań przyłączeniowych i wymogów technicznych uruchomienia sprzętu medycznego uzyskanego w użytkowanie w wyniku rozstrzygnięć postępowania przetargowego nr POSUM/ZPpn/3/2017 oraz POSUM/ZPpn/4/2017.

    Zadaniem Wykonawcy jest dostosowanie w/w pomieszczeń w uzgodnieniu z Zamawiającym i     dostawcą sprzętu medycznego w celu pełnego wykorzystania możliwości technicznych i funkcjonalności sprzętowej oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji wykonawczej i  powykonawczej oraz uzyskanie pozytywnych odbiorów;

    W zakresie zlecenia Wykonawca dokona wszelkiej staranności w jej realizacji, uzyskując na każdym   etapie wykonawczym i projektowym zgodność z założeniami technologii medycznej przewidywanej do wykonywania w danym pomieszczeniu (lub ich grupach) oraz wykonanie wszystkich innych prac projektowych i instalacyjno - budowlanych niezbędnych dla prawidłowego użytkowania przez Zamawiającego dostosowywanych powierzchni pomieszczeń, a zawłaszcza wynikających z uwarunkowań normatywno prawnych i potrzebnych na uzyskanie stosownych akceptacji, opinii i pozwoleń, w tym pozwolenia na użytkowanie.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 99367,33 PLN
Organizacja Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2018-07-03 12:49:36.0