Umowa

Numer umowy POSUM/ZPus/2/2020
Data zawarcia 2021-01-27
Okres
obowiązywania umowy
od 2021-02-01 do 2022-01-31
Kontrahent Konsorcjum: Spółdzielnia DOZÓR w Gnieźnie, Biuro Ochrony A-Z
Przedmiot

usługa ochrony osób i mienia POSUM

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 257998,88 PLN
Organizacja Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-02-03 15:09:13.0