Umowa

Numer umowy PRD-IV.526.1.17.2021
Data zawarcia 2021-04-01
Okres
obowiązywania umowy
od 2021-04-06 do 2021-12-31
Kontrahent POLSKIE STOWARZYSZENIE PEDAGOGÓW I ANIMATORÓW KLANZA ODDZ. W POZNANIU
Przedmiot Realizacja zadania publicznego - CIL Fifna Wilda
Rodzaj umowy umowa dotacyjna
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 35000 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-05-10 16:05:35.0