Umowa

Numer umowy PRD-V.0541.7.2020A
Data zawarcia 2020-05-04
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-05-04 do 2020-05-29
Kontrahent AGORA SA
Przedmiot Aneks-Publikacja dodatku informacyjnego dot.inwestycjom miejskim w poznaniu , transportowi oraz organizacji ruchu
Rodzaj umowy umowy stanowiące wydatek miasta
Informacja o aneksie aneks do umowy nr PRD-V.0541.7.2020
Typ terminu na czas określony
Wartość  PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-06-01 16:21:15.0