Umowa

Numer umowy PRD-VIII.271.1.4.2022A
Data zawarcia 2022-11-15
Okres
obowiązywania umowy
od 2022-11-15 do 2022-12-31
Kontrahent NZOZ MEDYKTRANS EWA MATEUSZ SZYMCZAK
Przedmiot Aneks Usługa zabezpieczenia medycznego uroczystości organizowanych przez Prezydenta Miasta Poznania
Rodzaj umowy umowy stanowiące wydatek miasta
Informacja o aneksie aneks do umowy nr PRD-VIII.271.1.4.2022
Typ terminu na czas określony
Wartość -6000 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-25 16:05:33.0