Umowa

Numer umowy RI.3.4410.59.2016
Data zawarcia 2016-06-20
Okres
obowiązywania umowy
do 2016-08-27
Kontrahent Time S. A.
Przedmiot

Umowa na określenie zasad i warunków współpracy stron w związku z organizacją akcji pt. Eska Summer City.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 10000,00 PLN
Organizacja Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2016-11-03 15:28:03.0