Umowa

Numer umowy SC-V.272.4.2022
Data zawarcia 2022-09-12
Okres
obowiązywania umowy
od 2022-09-12 do 2022-11-30
Kontrahent PRACOWNIA KONSERWACJI ZABYTKÓW MARCIN ZJEŻDŻAŁKA
Przedmiot Konserwacja 18 poszytów akt zbiorowych do ksiąg stanu cywilnegoo oraz 12 ksiąg stanu cywilnego.
Rodzaj umowy umowy stanowiące wydatek miasta
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 13440 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:05:40.0