Umowa

Numer umowy KPRM-IV.631.2.99.2022_A1
Data zawarcia 2022-09-13
Okres
obowiązywania umowy
od 2022-09-13 do 2022-10-31
Kontrahent SKORUPKA ARTUR
Przedmiot Aneks nr 1 do Umowy udzielenia dotacji celowych na realizację zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmuje wykonanie systemów deszczowych do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania
Rodzaj umowy umowa dotacyjna
Informacja o aneksie aneks do umowy nr KPRM-IV.631.2.99.2022
Typ terminu na czas określony
Wartość 0 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-12-02 16:05:40.0