Umowa

Numer umowy OR-VI.2403.1.451.2022
Data zawarcia 2022-11-16
Okres
obowiązywania umowy
od 2022-11-29 do 2022-11-30
Kontrahent FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ OŚRODEK REGIONALNY ZIELONA GÓRA
Przedmiot szkolenie pracownika SLk - Analiza finansowo-ekonomiczna spółek komunalnych
Rodzaj umowy umowy stanowiące wydatek miasta
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 999 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-02-03 16:05:39.0