Umowa

Numer umowy OR-VI.2403.1.452.2022
Data zawarcia 2022-11-16
Okres
obowiązywania umowy
od 2022-12-12 do 2022-12-13
Kontrahent FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ OŚRODEK REGIONALNY ZIELONA GÓRA
Przedmiot szkolenie pracownika SLk - Identyfikacja i analiza ryzyka. Kompleksowe3 warsztaty z zakresu zarządzania ryzykiem.
Rodzaj umowy umowy stanowiące wydatek miasta
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 639 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-02-03 16:05:39.0