Umowa

Numer umowy OR-VI.2403.1.456.2022
Data zawarcia 2022-11-16
Okres
obowiązywania umowy
od 2022-11-17 do 2022-11-18
Kontrahent BIURO EDUKACJI PODATKÓW LOKALNYCH MARCIN ADAMEK
Przedmiot szkolenie 12 pracowników PO - Rewizja zadań komórki rachunkowości podatkowej - podatki lokalne i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Rodzaj umowy umowy stanowiące wydatek miasta
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 4000 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-02-03 16:05:39.0