Umowa

Numer umowy OR-VI.1641.2.8.2015
Data zawarcia 2015-04-01
Okres
obowiązywania umowy
od 2015-04-01 do 2015-04-22
Kontrahent INSTYTUT AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH IIA POLSKA
Przedmiot zamówienie na zakup książKI Powtórzenie do egzaminu CIA
Rodzaj umowy zamówienia
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 210 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-07-03 16:26:41.0