Umowa

Numer umowy SMMP.IV/331-45/19
Data zawarcia 2019-12-31
Okres
obowiązywania umowy
od 2020-01-01 do 2021-12-31
Kontrahent Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Przedmiot

Usługa systematycznego dostępu do sieci internet

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 20664,00 PLN
Organizacja Straż Miejska Miasta Poznania

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-07 08:16:11.0