Umowa

Numer umowy SMMP.IV/331-13/21
Data zawarcia 2021-03-25
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent Urząd Miasta Poznania
Przedmiot

Porozumienie ZOU-II.2430.7.2021 w sprawie ustalenia zasad partycypacji w kosztach utrzymania Poradni Zakładowej UMP.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas nieokreślony
Wartość 0,00 PLN
Organizacja Straż Miejska Miasta Poznania

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-06-01 13:11:47.0