Umowa

Numer umowy ZP.241.29.2021
Data zawarcia 2021-07-22
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent Imercon Sp. Z o.o.
Przedmiot

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji rurociągów zimnej wody na trybunie I Stadionu Miejskiego

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie Aneks nr 1
Typ terminu na czas nieokreślony
Wartość 255000,00 PLN
Organizacja Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-07-27 13:44:42.0