Umowa

Numer umowy SMMP.IV/331-34/21
Data zawarcia 2021-10-13
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Przedmiot

Porozumienie w celu współdziałania w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego na terenie UAM w Poznanu.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas nieokreślony
Wartość 0,00 PLN
Organizacja Straż Miejska Miasta Poznania

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-15 11:47:00.0