Umowa

Numer umowy ZG-NZP.3421.27.2022
Data zawarcia 2022-09-13
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent MED-WAR Tomasz Warzybok
Przedmiot

bateria do defibrylatora

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 650,00 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-16 11:10:44.0