Umowa

Numer umowy ZG-NZP.3421.75.2022
Data zawarcia 2022-09-16
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent Softine Plus Jerzy Biegański
Przedmiot

zakup aktualizacji oprogramowania C-GEO

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 6888,00 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-22 10:20:26.0