Umowa

Numer umowy ZG-NZP.3421.72.2022
Data zawarcia 2022-09-19
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent Hardsoft-Telekom Jarosław Kaźmierczak
Przedmiot

zakup wsparcia technicznego dla licencji VMware Horizon

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 36340,35 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-22 10:23:25.0