Umowa

Numer umowy ZG-NZP.3421.35.2022
Data zawarcia 2022-11-21
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent GRODNO S.A.
Przedmiot

materiały elektryczne na potrzeby prac konserwacyjnych w budynku

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 187,33 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-11-22 11:06:31.0