Umowa

Numer umowy ZG-NZP.3421.37.2023
Data zawarcia 2023-01-16
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
Przedmiot

zakup 1 certyfikatu do weryfikacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 257,07 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-01-27 08:57:10.0