Umowa

Numer umowy PCŚ-VI.231.1.5.2017
Data zawarcia 2017-01-26
Okres
obowiązywania umowy
do 2017-02-10
Kontrahent Boltimor Drukarnia Sp. z o. o.
Przedmiot

wizytówki Z-ca Dyr.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 83,64 PLN
Organizacja Poznańskie Centrum Świadczeń

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2017-03-10 08:15:41.0