Umowa

Numer umowy WJPM-VI.2151.14.2015
Data zawarcia 2015-06-26
Okres
obowiązywania umowy
od 2015-07-01 do 2015-07-31
Kontrahent DULAT DOROTA
Przedmiot Prowadzenie pozalekcyjnych zjaeć sportowo- rekreacyjnych na strefie
Rodzaj umowy umowy stanowiące wydatek miasta
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas nieokreślony
Wartość 1200 PLN
Organizacja Urząd Miasta Poznania

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-09-25 16:36:18.0