Umowa

Numer umowy ZG-FAT.2101.1.31.2017
Data zawarcia 2017-01-27
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent Linarem Wojciech Cisowski
Przedmiot

Siatka  polietylenowa

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 304,00 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2017-02-06 15:24:53.0