Umowa

Numer umowy ZG-FAT.2101.1.7.2021
Data zawarcia 2021-07-12
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent Aqua Service Dystrybucja Jerzy i Jacek Kruszka Spółka Jawna
Przedmiot

dostawa wody źródlanej

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 57,20 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-07-14 10:45:45.0