Umowa

Numer umowy ZG-FAT.2101.2.31.2020
Data zawarcia 2020-05-07
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent Onninen Sp. z o.o.
Przedmiot

materiały elektryczne na potrzeby prac konserwacyjnych w budynku

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 815,49 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-05-12 09:40:57.0