Umowa

Numer umowy ZG-FAT.2101.2.32.2020
Data zawarcia 2020-05-18
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent RENIX P.H. s.c.Renata i Ryszard Poluch
Przedmiot

materiały na potrzeby prac konserwacyjnych w budynku

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 69,46 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-05-21 11:00:44.0