Umowa

Numer umowy ZG-NGI.3412.44.2020
Data zawarcia 2021-01-08
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
Przedmiot

zakup 1 kwalifikowanego certyfikatu do weryfikacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 218,94 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-01-21 09:59:31.0