Umowa

Numer umowy ZG.NGI.3412.46.2019
Data zawarcia 2020-05-04
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
Przedmiot

zestaw odnowieniowy

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 218,94 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-05-21 11:04:44.0