Umowa

Numer umowy ZG-NZP.3420.7.2022
Data zawarcia 2023-01-11
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent Esri Polska Sp. z o.o.
Przedmiot

Świadczenie usług serwisowych systemu WEGA

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 423427,50 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-01-27 12:54:38.0