Umowa

Numer umowy ZG-NZP.3421.14.2023
Data zawarcia 2023-03-17
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent Garden Serwis Dariusz Siwiński
Przedmiot

przegląd i konserwacja kosiarki

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 130,82 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-03-27 10:40:53.0