Umowa

Numer umowy ZG-NZP.3421.14.2023
Data zawarcia 2023-09-19
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent Lupo Sp. z o.o.
Przedmiot

regenracja akumulatora do dalmierza

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 160,00 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-09-25 11:07:12.0