Umowa

Numer umowy ZG-NZP.3421.15.2023
Data zawarcia 2023-01-19
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent EBS S.A.
Przedmiot

pranie ręczników kuchennych

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 31,49 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-01-25 08:49:15.0