Umowa

Numer umowy ZG-NZP.3421.17.2023
Data zawarcia 2023-01-31
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent REMONDIS Sanitech Poznań
Przedmiot

dzierżawa pojemników na odpady

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 792,61 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-02-07 08:43:31.0