Umowa

Numer umowy ZG-NZP.3421.24.2023
Data zawarcia 2023-02-01
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent EVEND S.A.
Przedmiot

opłata za parkowanie

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 600,00 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-02-03 11:20:20.0