Umowa

Numer umowy ZG-NZP.3421.29.2023
Data zawarcia 2023-09-15
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent Envirotech sp. z o.o.
Przedmiot

przegląd serwisowo-konserwacyjny urządzenia Reflex Variomat VG300+VF300

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 615,00 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-09-21 09:00:18.0