Umowa

Numer umowy ZG-NZP.3421.32.2023
Data zawarcia 2023-01-23
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent RCR BIS Sp. z o.o. Sp. k.
Przedmiot

materiały na potrzeby prac konserwacyjnych w budynku

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 673,43 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-01-27 08:55:55.0