Umowa

Numer umowy ZG-NZP.3421.32.2023
Data zawarcia 2023-02-14
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent Bricoman Polska Sp. z o.o.
Przedmiot

materiały na potrzeby prac konserwacyjne w budynku

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 127,28 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-02-20 11:01:39.0