Umowa

Numer umowy ZG-NZP.3421.37.2023
Data zawarcia 2023-01-30
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
Przedmiot

zakup 2 kwalifikowanych certyfikatów do weryfikacji kwalifikowanych podpisów elektronicznych

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 514,14 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-02-07 08:48:26.0