Umowa

Numer umowy ZG-NZP.3421.40.2023
Data zawarcia 2023-01-10
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent ODDK Sp. z o.o. Sp.k.
Przedmiot

Książka - Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 397,50 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-01-18 10:33:20.0