Umowa

Numer umowy ZG-NZP.3421.40.2023
Data zawarcia 2023-09-19
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent Wolter Kluwer Polska Sp. z o.o.
Przedmiot

zamówienie publikacji

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 245,07 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-09-25 10:07:22.0