Umowa

Numer umowy ZG-NZP.3421.53.2023
Data zawarcia 2023-09-08
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent Usługi Geodezyjne Kapella Maciej
Przedmiot

wykonanie prac związanych z utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) w Poznaniu

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 8000,00 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-09-13 10:41:30.0