Umowa

Numer umowy ZG-NZP.3421.55.2023
Data zawarcia 2023-09-12
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent ELPA Paweł Daszkiewicz
Przedmiot

audyt fotowoltaiczny dla kompleksu budynków  biurowych w Poznaniu przy ul. Gronowej 20

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 5535,00 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-09-18 10:11:03.0