Umowa

Numer umowy ZG-NZP.3421.6.2023
Data zawarcia 2023-03-09
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent Ela-Compil Sp. z o.o.
Przedmiot

serwis systemu SWIN

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 1093,47 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-03-20 11:31:36.0