Umowa

Numer umowy ZG-NZP.3421.9.2023
Data zawarcia 2023-01-26
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent Aqua Service Dystrybucja Jerzy i Jacek Kruszka Sp. j.
Przedmiot

dostawa wody mineralnej

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 131,00 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-01-30 09:14:50.0