Umowa

Numer umowy ZG-ZKS.11320.3.2021
Data zawarcia 2021-04-06
Okres
obowiązywania umowy
od 2021-04-06 do 2021-05-31
Kontrahent Barbara Niewiada
Przedmiot

1) współadministrowanie systemami informatycznymi: Quatra, Legalis, Płatnik, PFRON, UNIKD,

2) wdrożenie i nadzór powdrożeniowy nad PPK w systemie informatycznym Quatra,

3) nadzór nad wdrażaniem elektronicznych dokumentów pracowniczych w systemie informatycznym Quatra.

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 4725,00 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-04-08 09:42:49.0