Umowa

Numer umowy ZG-ZKS.1223.12.2023
Data zawarcia 2023-03-10
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Przedmiot

udział w konferencji

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 2760,00 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-03-16 08:59:36.0