Umowa

Numer umowy ZG-ZOK.052.1.2021
Data zawarcia 2021-01-11
Okres
obowiązywania umowy
-
Kontrahent Księgarnia Iuris Prudentia
Przedmiot

zakup publikacji

Rodzaj umowy -
Informacja o aneksie -
Typ terminu na czas określony
Wartość 223,43 PLN
Organizacja Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-01-15 11:34:51.0